Foto:

Návrh zákona o psech se speciálním výcvikem

Průlom po více než deseti letech je tu!

Před rokem jsme na tomto místě polemizovali nad uzákoněním asistenčních psů a financováním jejich výcviku (viz článek Lepší časy?). Tak trochu jsme věděli, že každé takové téma musí uzrát. To, na čem jsme dlouho pracovali, se i přes omezení spojená s koronavirem nakonec podařilo. Návrh zákona, který řeší jak garanci svobody pohybu, tak i způsob garance kvality výcviku asistenčních psů a mezinárodně uznávaný průkaz, stejně jako vymezení pojmu "pes se speciálním výcvikem" je na světě.

Postavení asistenčních psů, jednotné hodnocení kvality výcviku a přezkouše­ní dovedností vycvičeného psa, přístupová práva osob se zdravotním posti­žením v doprovodu asistenčních psů i osob provádějících jejich výcvik se řeší v České republice od roku 2009. V reakci na velmi špatné zacházení s nevido­mou paní v doprovodu vodicího psa při nástupu do dopravního prostředku dochází ke skutečnému průlomu v březnu tohoto roku, kdy začaly intenzivní práce na nové právní úpravě ve spolupráci s paní poslankyní Alenou Gajdůškovou, panem poslancem Radkem Holomčíkem a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Naše společná iniciativa vyvrcholila 8. června 2020 vstupem návrhu zákona o některých právech osob se zdravotním postižením, které využívají doprovodu psa se speciálním výcvikem do legislativního procesu. Návrh zákona svým podpisem podpořili poslanci z osmi poslaneckých klubů.

Český právní řád v současné době sice v omezené míře zaručuje přístup osob se zdravotním postižením
v doprovodu asistenčního psa, ale zcela vůbec nevy­mezuje status asistenčního psa ani podmínky výcviku asistenčních psů. Není řešeno ani systematické financování výcviku asistenčních psů oproti vodicím psům (viz naše kampaň Milionový pes), kteří jsou považováni za zvláštní pomůcku (pro osoby s těžkým zrakovým postižením starší 15 let) dle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvise­jících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která je do výše   
90 % ceny psa hrazena státem (příslušnými úřady práce). Také v případě osoby se zrakovým postižením
v doprovodu vodicího psa není zaručen přístup do všech veřejně přístupných prostor a dopravních prostředků a chybí i výslovná úprava statusu vodicího psa. Některé právní předpisy s pojmy asistenční pes a vodicí pes pra­cují, ačkoliv nejsou tyto pojmy v žádném zákoně definovány.

Návrh zákona o některých právech osob se zdravotním postižením, které využívají doprovodu psa se speciálním výcvikem by měl přinést kýženou změnu. Návrh jednak vymezuje pojem pes se speciálním výcvikem, za něhož bude považován vodicí, asistenční nebo signální pes, jeho ovladatelnost a využitelnost, ale také odborně způsobilou osobu ke speciálnímu výcviku psa, právo na vstup do veřejně přístupných prostor a prostředků veřejné dopravy i označení a způsob osvědčování statusu psa se speciálním výcvikem.

Dle tohoto návrhu se psem se speciálním výcvikem rozumí pes, který byl vycvičen odborně způsobilou osobou k tomu, aby pomáhal osobě se zdravot­ním postižením vykonávat s ohledem na její zdravotní postižení běžné každo­denní aktivity, které tato osoba z důvodu svého nepříznivého zdravotního stavu sama vykonávat nemůže.

Pro jednotný přístup k hodnocení kvality výcviku a dovedností vycvičeného psa považujeme za klíčovou navrhovanou podmínku členství odborně způso­bilé osoby ke speciálnímu výcviku v mezinárodní organizaci Assistance Dogs International (ADI) nebo International Guide Dog Federation (IGDF). Jejím prostřednictvím by tak měla být poskytnuta záruka odbornosti, kvality výcviku a kontroly dodržování nastavených kvalitativních standardů, které jinak není schopen stát sám zajistit.

Za zmínku také stojí právo na vstup do veřejně přístupných prostor a prostřed­ků veřejné dopravy i pro osoby provádějící výcvik psa se speciálním výcvi­kem a navrhované označení a způsob osvědčování statusu psa se speciálním výcvikem, které může přispět k eliminaci výskytu tzv. falešných vodicích a asi­stenčních psů.

Návrh zákona však vůbec neřeší otázku financování asistenčních psů. K zrovnoprávnění asistenčních psů s vodicími psy v oblasti financování tedy prozatím nedochází. Státní podpora ve formě nenárokové dotace na podporu výcviku asistenčních psů, která fungovala od roku 2017, nebude s velkou pravděpodobností na rok 2020 a 2021 vypsána. Přestože byl tento dotační titul nenárokový a také do něho nebylo možné zařadit každého klienta, byl klíčovou pomocí pro řadu klientských rodin. Většina klientů tak nyní zůstane zcela závislá na dobročinnosti a štědrosti dárců. V tomto ohledu jsme kromě jiného vznesli dotaz přímo na paní ministryni Maláčovou a nyní čekáme na její vyjádření. Věříme, že i toto téma nakonec uzraje.

Návrh zákona byl zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. června 2020. Vláda má na stanovisko 30 dnů.

V tuto chvíli není zcela jasné, v jaké podobě zákon pro­jde celým legislativním procesem.

Sněmovní tisk 883/0
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=883


Další články


Takoví jsme

29. 4. 2021

Necelá polovina Čechů nedůvěřuje neziskovým organizacím a velká část u nich ani netuší, co přesně dělají a proč vlastně existují. Ukazují to opakované průzkumy veřejného mínění posledních let. Nevědomost je přitom živn

Pokračovat

Rozhovor o výchově s Terezou V.

15. 4. 2021

Práce se psy je její celoživotní vášní a nábojem. Tereza Výravská, povoláním pedagog, už s Pestrou spolupracuje přes čtyři roky jako dobrovolnice-vychovatelka. Za tu dobu měla u sebe ve výchově Coudyho, krátce Vrtuli, Bestík

Pokračovat

Ergoterapie

11. 3. 2021

Na náš pestrý tým se neustále obrací noví zájemci o výcvik asistenčního psa, který jim umožní soběstačněji žít a prožívat život na maximum. Někdy je však jejich cesta k tomuto cíli trnitá. Potýkají se totiž s řadou

Pokračovat

Bilancujeme

17. 12. 2020

Přestože pandemie koronaviru ochromila společnost v mnoha oblastech, Pestrá zaznamenala v této turbulentní době řadu výjimečných úspěchů. Již samotná pandemie nás přivedla k výraznému posunu v naší práci. Podař

Pokračovat

Chluptopad

2. 11. 2020

V listopadu padá listí…Pro nás jako pro psí organizaci je ale mnohem důležitější podzimní línání psí srsti. Psi ty chlupy, jak se říká, doslova pouštějí.  A tak jsme si řekli, že i letos z listopadu uděláme chluptopad a

Pokračovat

Nekašlejme na druhé

16. 10. 2020

Jsme svobodné organizace, které mohou mít vůči veřejným politikám tisíc a jednu výhradu, ale teď je potřeba táhnout za jeden provaz. #nekaslejmenadruhe

Pokračovat

Hledáme

21. 9. 2020

Od roku 2010 zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením, které nacházejí uplatnění na kvalifikovaných pozicích napříč celou organizací. Nyní hledáme PR pracovníka, Grantového pracovníka a Sociálního pracovníka.

Pokračovat

Mezinárodní týden asistenčních psů

3. 8. 2020

Týden trvající oslava (2. až 8. srpna 2020) vzdává hold asistenčním psům po celém světě, kteří pomáhají lidem s postižením vykonávat běžné každodenní aktivity...

Pokračovat

První publikace svého druhu v ČR

21. 6. 2020

"Asistenční pes pro dítě se zdravotním postižením", v České republice zcela první ucelená publikace popisující sociální a kynologické aspekty výcviku asistenčního psa pro dítě se zdravotním postižením.

Pokračovat

Asistenční psi v době koronaviru

2. 6. 2020

V době koronaviru musíme vymýšlet jiné způsoby, jak pokračovat v naší práci a zároveň si udržet kvalitu a jedinečnost.

Pokračovat

Koronavirus

16. 3. 2020

Vážené klientské rodiny, vážení zájemci,v návaznosti na prodloužení mimořádných opatření vlády ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České

Pokračovat

Rekondice 2019

8. 8. 2019

Pokaždé, když píši článek o pestrém letním pobytu, nechávám si na to dostatek času. Bezprostředně po pobytu je každý účastník plný dojmů, které je třeba nejdříve vstřebat a až poté se o ně podělit s týmem pracovní

Pokračovat

Příběh Jany K.

11. 6. 2019

Sama jsem v Pestré začínala jako dobrovolník vychovatel, kterému bylo umožněno vychovat si vlastního psa pro svého syna.

Pokračovat

Lepší časy?

7. 5. 2019

Problematika asistenčních psů se řeší již od konce roku 2009, kdy proběhla první meziresortní jednání.

Pokračovat

Na počátku je... štěně

25. 4. 2019

Pro každého chovatele je důležité, aby se jeho odchovanci měli u nových páníčků co nejlépe. Proto v Pestré zůstáváme s „našimi“ chovateli v kontaktu.

Pokračovat

Pestrá cestovka jede!

14. 4. 2019

Naše cestovní agentura nabízí zájezdy 12 renomovaných cestovních kanceláří jako například EXIM tours, FISCHER, firo tour nebo Blue Style do celého světa. Nadále samozřejmě zůstáváme specialistou na bezbariérové cestování, ale

Pokračovat

Niky a Erow

17. 3. 2019

Psal se červen 2018, kdy se Nikyho maminka ozvala, že by si přála pro svého syna Nikolu psího kamaráda. Nápad na pejska podpořila rehabilitační sestra i psycholog. Na první schůzce měl Niky zájem o pejsky, ale nechtěl se s nimi p

Pokračovat

Už jsme tu 10 let

14. 2. 2019

Od našeho prvního vycvičeného psa, kterým byla labradorská holčička Emily pro pana Filipa, jsme ušli neuvěřitelný kus cesty.

Pokračovat

Naděje a štěstí

24. 1. 2019

Prostě věřím, že Pan pes Brillík, i ta ostatní psí mimina, budou mít krásný život, neboť rozdávat radost, naději a štěstí těm, kteří tohle všechno potřebují, je jejich poslání!

Pokračovat

Bezkotcový výcvik aneb všude dobře, doma nejlépe.

7. 1. 2019

Pestrá je organizace, která se může pyšnit mezinárodně akreditovaným bezkotcovým výcvikem. Co to ale znamená a kde tedy naši psi bydlí a trénují? A proč je pro nás výcvik bez kotců jednou z priorit?

Pokračovat

Zpověď vychovatelky Denisy

13. 12. 2018

Biscuit už se ve výchově naučil vše, co bylo potřeba, a tak ho vychovatelka Denisa mohla zodpovědně předat do výcviku k trenérce Milušce.

Pokračovat

Když se řekne... Giving Tuesday

21. 11. 2018

Svátek Giving Tuesday vznikl v roce 2012 v USA jako protipól nákupního šílenství na Black Friday. Myšlenka Henryho Timmse, šéfa proslulého kulturního a komunitního...

Pokračovat

Nácvikový týden

5. 11. 2018

Ještě jsme ani nestihli vstřebat všechny zážitky z letního pobytu s klienty, vychovateli a všemi psími pomocníky a už jsme chystali pobyt podzimní. Podzimní pobyt se jako každý rok připravoval pro děti a klienty, kteří využívají asistenčního psa zároveň jako canisterapeuta.

Pokračovat

Workshopy pro firmy

12. 10. 2018

A co Vaše firma? Dokážete Vy spolehlivě obstát v novém světě a obsloužit seniora, neslyšící či vozíčkářku tak, aby se se cítili dobře a rádi se k Vám vrátili? A víte, jak to vůbec poznáte? Zkuste na svou firmu pohlédnout perspektivou nového světa a vaše podnikání bude vzkvétat.

Pokračovat

Plníme sny

3. 10. 2018

Vždycky mi přišlo zajímavé, co asistenční psi umí. Sám jsem měl takového voříška a ten toho moc neuměl. Když mě Pestrá oslovila, řekl jsem si, že rád podpořím dobrou věc a že bude fajn, když se o tomto tématu bude více mluvit.

Pokračovat

Slovo úvodem

8. 8. 2018

Milé čtenářky, milí čtenáři, ráda bych navázala několika málo slovy na rozloučení Michala Pragera a pozdravila se s Vámi. Po třech letech a dvě stě jedna dnech strávených v NAUTIS se od minulého týdne zabydluji v Pestré. Vžd

Pokračovat

Ředitelské loučení

31. 7. 2018

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, po více jak čtyřech letech se s Vámi loučím jako ředitel Pestré. Během těch let jsem v Pestré zažil mnoho dobrého. Prošli jsme však i několika turbulencemi, které se hlavně díky skvělým lidem v Pestré a kolem ní podařilo zvládnout.

Pokračovat

Ať se dobro šíří dál...

19. 4. 2018

Hitem filantropie na celém světě jsou dnes dárcovské výzvy. Oblíbili si je mladí i staří, chudí i bohatí, počítačoví mágové, i ti kdo s počítačem nejsou zrovna velcí kamarádi. Prostě všichni kdo rádi podpoří smyslupln

Pokračovat

Pestrý facebook jede!

19. 4. 2018

Mysleli jsme si, že o Facebooku už víme všechno. Vždyť na něm dennodenně pro vás pracujeme. Během přednášky jsme se ale dozvěděli o pár nových vychytávkách i o záludnostech práce s facebookovou reklamou.

Pokračovat

Aneta a Robbie

5. 3. 2018

Už rok po předání spolu začali vyhrávat pestrou psí olympiádu a závody v poslušnosti.

Pokračovat

Pes není robot

12. 2. 2018

V naší práci se setkáváme s různými představami o asistenčních psech. Jak jsou pracovití, spolehliví, oddaní, prostě dokonalí. Tohle všechno je pravda. Ale…

Pokračovat

Martinovo rozhodování

13. 11. 2017

Martinovo rozhodování pro asistenčního psa Rozloučit se s asistenčním psem, který odchází za duhový most, není vůbec lehké. Martinovi a všem ostatním členům jeho rodiny po dlouhá léta přinášel radost a pomoc jejich retrí

Pokračovat

Alza.cz podporuje

9. 11. 2017

Zákazníci Alza.cz podpořili při charitativní aukci výcvik dvou asistenčních psů pro osoby...

Pokračovat

Chluptopad pro Jáchyma

31. 10. 2017

Desetiletý chlapec s autismem čeká na svého asistenčního psa.

Pokračovat

Nová Pestrá

26. 10. 2017

Logo, vizuální identita, maskot. Pestrá v novém kabátě. Jak se Vám líbí?

Pokračovat

Rekondice s klienty 2017

26. 9. 2017

Nezisková organizace Pestrá - psí asistence uspořádala pro své klienty a jejich asistenčními psy rekondiční pobyt v Líchovech.

Pokračovat

Pes ušetří milion

13. 9. 2017

„Člověk s postižením, jako já, je závislý na pomoci druhých lidí 24 hodin denně. Asistenční nebo vodicí pes nahradí svou pomocí člověka po dobu cca 4 hodin denně. Hodina osobní asistence stojí průměrně 130 Kč. Asistenční p

Pokračovat

Barney pro Jáchyma nastoupil do výcviku

12. 9. 2017

Na desetiletém chlapci Jáchymovi na první pohled nepoznáte, že dělá a vnímá věci jinak než ostatní. Rád plave, jezdí na kole a rád se prohání ve výškách po lanovém parku. Je mu deset a chodí do čtvrté třídy. Napoleons

Pokračovat

Ponožkou neurazíš

11. 9. 2017

Právě teď na začátku září startuje již čtvrtý ročník úspěšné a oblíbené kampaně Ponožkový pes. Posílali jste nám pejsky po celé léto a my nyní dojednáváme nové partnery pro jejich prodej. Těmi již tradičními jsou Alz

Pokračovat

O canisterapii

11. 9. 2017

Co říká odborná literatura o canisterapii? A jak to vidíme v Pestré z pohledu praxe?

Pokračovat