Audit bezbariérovosti

Následujte trend rovných příležitostí a využijte Design For All k maximalizaci svých zisků.

Objednejte si audit bezbariérovosti a zjistěte, jak vaše prostory vyhovují zákazníkům s různými druhy postižení (tělesné, zrakové a sluchové). Na problematické skutečnosti nejenom upozorníme, ale zároveň k nim doporučíme nejlepší způsob řešení.

Audity nabízíme v režimu náhradního plnění.

Čeho můžete s naším auditem docílit?

  • Rychlejší obslužnost zákazníků se specifickými potřebami.
  • Méně komplikací a časově nákladných situací v běžném provozu poboček.
  • Vyšší spokojenost a lepší zákaznická zkušenost (nejenom zákazníků se specifickými potřebami).
  • Lepší image firmy.
  • Více zákazníků, vyšší obraty.

Co takový audit obnáší?
Jenom člověk s postižením může prostor evaluovat tak, jak to běžné oko člověka nedokáže. Určené prostory si tým zkušených auditorů Pestré projde a osobně vyzkouší připravenost či úskalí vůči potřebám lidí s postižením. Našim cílem je prozkoumat nejenom základní dostupnost a orientaci v prostoru, ale zároveň i dostupnost služeb či zboží v daných prostorách nabízených. Vždy záleží na velikosti auditovaných prostor. Audit trvá cca 1–2 hodiny na jedné adrese.

Šetření může být obohaceno i o interakci se zaměstnanci, aby bylo zjištěno, do jaké míry jsou připraveni na jednání s klienty s postižením.

Závěrečný posudek reflektuje bezbariérovost vašich prostor dle platných předpisů a obsahuje nejenom doporučené úpravy, ale na přání i doporučení konkrétních dodavatelů.

Máte další dotazy? Kontaktujte nás.

Jana Sirotková, ředitelka PESTRÁ
+420 732 138 186, jana.sirotkova@pestra.cz

Co na to říká náš největší současný odběratel auditů?
DM drogerie, Ing. Markéta Kajabová, jednatelka
„V roce 2016 jsme na několika dm prodejnách nechali ze strany Pestré společnosti provést audit bezbariérovosti, protože je pro nás jako společnost toto téma důležité. Z tohoto pilotního projektu jsem obdrželi pro náš další vývoj a rozhodování tolik podstatných podnětů, že jsme se rozhodli nechat provést v roce 2017 audit na celé obchodní síti dm drogerie. Tento časově náročný úkol zvládl pan Prager jako hlavní auditor bravurně, přestože pro něj nebylo vůbec jednoduché objet všech více než 220 dm prodejen v horizontu několikaměsíčního období. Výstupy a podněty z auditu byly zpracovány do přehledné podoby, se kterou pracujeme na zlepšení tam, kde je to možné. Provedení auditu doporučuji všem společnostem, kterým téma bezbariérovosti leží na srdci.“