Z lásky k lidem i psům

Pestrou, o. p. s., založili v roce 2009 manželé Pragerovi a trenérka Míša Perčinová, protože chtěli cvičit asistenční psy pro lidi s postižením bez použití kotců. Věřili, a věří dodnes, že pes, který je vychovávaný a vycvičený v přirozeném prostředí domova, má tu nejlepší průpravu, aby pomáhal svému budoucímu páníčkovi. Jejich sen se stal skutečností.

Dosud jsme předali 83 asistenčních psů a v naší péči je přes 100 klientů, lidí s různým postižením.

Zabýváme se kvalitním bezkotcovým výcvikem psů pro děti a dospělé s různými druhy postižení. Provádíme výcvik vodicích, signálních, asistenčních a canisterapeutických psů pro děti i dospělé se zrakovým, sluchovým, tělesným a kombinovaným postižením. Předáním vycvičeného psa u nás práce s klientem zdaleka nekončí, nýbrž spíše začíná. Aby spolupráce člověka a jeho psa byla efektivní a ohleduplná pro obě strany, je potřeba dál pravidelně trénovat, jezdit na rekondiční pobyty a sledovat další vývoj.

Každý člověk je originál a také každý pes, a proto vybíráme a cvičíme vždy konkrétního psa pro konkrétního člověka podle jeho potřeb a na míru. Během výcviku jsou psi vychováváni v přirozeném prostředí domácnosti, nikoliv v kotcích. Nikdy nelámeme povahu psa, ale pracujeme s tímto živým tvorem s respektem.

Profesionál Jeff ukazuje, jak asistenční psi sundávají ponožky.

Kvalitní a šetrný výcvik

Jako jediní v ČR máme mezinárodně akreditovaný přirozený bezkotcový výcvik asistenčních psů u mezinárodní organizace Assistance Dogs International, globální autority na posli výcviku asistenčních psů a kvalitativních standardů. Náročný a dlouhý proces akreditace klade důraz na životní pohodu psů, a to jak ve výcviku, tak i po předání u klientů. Laťka musí být pro získání akreditace skutečně vysoko. Psi se u nás mají zkrátka jako v bavlnce.    

Assistence dogs international

Assistence dogs Europe


Vize
Pestrý život lidí s postižením

Poslání

  • Cvičíme vodicí a asistenční psy pro lidi s různým postižením.
  • Podporujeme lidi s postižením v soběstačnosti a samostatnosti.
  • Přispíváme ke zlepšení kvality života lidí s postižením a k jejich integraci do společnosti.
  • Zaměstnáváme lidi s postižením.

Sociální služba

Poskytujeme registrovanou sociální službu s celostátní působností.

Cílem naší práce je:

  • zajistit klientům větší soběstačnost a samostatnost prostřednictvím profesionálně vycvičeného asistenčního či vodicího psa,
  • poskytnout klientům komplexní podporu po celou dobu vlastnictví asistenčního či vodicího psa,
  • pomáhat klientům žít aktivní život a zapojit se ve společnosti do různých aktivit,
  • poskytnout pracovní uplatnění lidem s tělesným postižením přímo v naší organizaci,
  • informovat veřejnost i odborníky o problematice lidí s postižením a našich službách.

Cílovou skupinu sociální služby tvoří osoby s tělesným, zrakovým, sluchovým, záchvatovým a kombinovaným postižením ve věku od 1 roku do 64 let na území celé ČR, které jsou v důsledku svého postižení odkázáni na pomoc druhé osoby.

Zaměstnáváme lidi s postižením

Více než polovinu našich zaměstnanců tvoří lidé se zdravotním postižením, kteří nacházejí uplatnění na zajímavých pozicích v managementu, administrativě, public relations i IT.

Značka spolehlivosti

Od roku 2014 jsme držitelem značky spolehlivosti, kterou v České republice spravuje Asociace veřejně prospěšných organizací ČR. Ta je členem ICFO, což je mezinárodní asociace sdružující správce obdobných značek z 16 zemí světa. Proto také značka spolehlivosti odpovídá mezinárodním standardům. Kromě toho je značka spolehlivosti součástí Programu Česká kvalita. Naše organizace prochází každoročním hodnocením v pěti oblastech: poslání a hodnoty; správa, řízení a vnitřní kontrola; fundraising a vztahy s veřejností; finanční řízení a hospodaření; transparentnost vůči veřejnosti. Dárci a veřejnost májí tak záruku, že řádně a transparentně hospodaříme se svěřenými prostředky, které adekvátně využíváme k naplnění deklarovaného poslání. 

Spolehlivá veřejně prospěšná organizace