Z lásky k lidem i psům

Pestrou, o. p. s., založili v roce 2009 manželé Pragerovi a trenérka Míša Perčinová, protože chtěli cvičit asistenční psy pro lidi s postižením bez použití kotců. Věřili, a věří dodnes, že pes, který je vychovávaný a vycvičený v přirozeném prostředí domova, má tu nejlepší průpravu, aby pomáhal svému budoucímu páníčkovi. Jejich sen se stal skutečností.

Dosud jsme předali 63 asistenčních psů a v naší péči je přes 70 klientů, lidí s postižením.

Zabýváme se kvalitním bezkotcovým výcvikem psů pro děti a dospělé s různými druhy postižení. Provádíme výcvik vodicích, signálních, asistenčních a canisterapeutických psů pro děti i dospělé se zrakovým, sluchovým, tělesným a kombinovaným postižením. Předáním vycvičeného psa u nás práce s klientem zdaleka nekončí, nýbrž spíše začíná. Aby spolupráce člověka a jeho psa byla efektivní a ohleduplná pro obě strany, je potřeba dál pravidelně trénovat, jezdit na rekondiční pobyty a sledovat další vývoj.

Každý člověk je originál a také každý pes, a proto vybíráme a cvičíme vždy konkrétního psa pro konkrétního člověka podle jeho potřeb a na míru. Během výcviku jsou psi vychováváni v přirozeném prostředí domácnosti, nikoliv v kotcích. Nikdy nelámeme povahu psa, ale pracujeme s tímto živým tvorem s respektem.

Profesionál Jeff ukazuje, jak asistenční psi sundávají ponožky.

Kvalitní a šetrný výcvik

Jako jediní v ČR máme mezinárodně akreditovaný přirozený bezkotcový výcvik asistenčních psů u celosvětově uznávané asociace Assistance Dogs International a Assistance Dogs Europe. Náročný a dlouhý proces akreditace klade důraz na životní pohodu psů, a to jak ve výcviku, tak i po předání u klientů. Laťka musí být pro získání akreditace skutečně vysoko. Psi se u nás mají zkrátka jako v bavlnce.    

Assistence dogs international

Assistence dogs Europe


Vize
Pestrý život lidí s postižením

Poslání

  • Cvičíme vodicí a asistenční psy pro lidi s různým postižením.
  • Podporujeme lidi s postižením v soběstačnosti a samostatnosti.
  • Přispíváme ke zlepšení kvality života lidí s postižením a k jejich integraci do společnosti.
  • Zaměstnáváme lidi s postižením.

Sociální služba

Poskytujeme registrovanou sociální službu s celostátní působností.

Cílem naší práce je:

  • zajistit klientům větší soběstačnost a samostatnost prostřednictvím profesionálně vycvičeného asistenčního či vodicího psa,
  • poskytnout klientům komplexní podporu po celou dobu vlastnictví asistenčního či vodicího psa,
  • pomáhat klientům žít aktivní život a zapojit se ve společnosti do různých aktivit,
  • poskytnout pracovní uplatnění lidem s tělesným postižením přímo v naší organizaci,
  • informovat veřejnost i odborníky o problematice lidí s postižením a našich službách.

Cílovou skupinu sociální služby tvoří osoby s tělesným, zrakovým, sluchovým, záchvatovým a kombinovaným postižením ve věku od 1 roku do 64 let na území celé ČR, které jsou v důsledku svého postižení odkázáni na pomoc druhé osoby.

Zaměstnáváme lidi s postižením

Více než polovinu našich zaměstnanců tvoří lidé s postižením, kteří nacházejí uplatnění na zajímavých pozicích v managementu, administrativě, public relations i IT.

Spolehlivá veřejně prospěšná organizace

 

EFRR - Nácviková ergoterapeutická místnost

Cílem našeho nového projektu je zvyšování soběstačnosti lidí se zdravotním postižením prostřednictvím efektivního využívání asistivních technologií. Součástí jsou elektronická řešení i pomoc psích asistentů. Prostředkem k tomuto cíli bylo vybudování tréninkové místnosti vybavené kompenzačními pomůckami. Od 1. 10. 2019 je tak cílové skupině v rámci sociální rehabilitace nabízena komplexní ergoterapeutická podpora při výběru, vyzkoušení i tréninku asistivních technologií, včetně možnosti krátkodobého zapůjčení.

Pestrá, o. p. s. realizovala projekt s názvem Nácviková ergoterapeutická místnost s kompenzačními pomůckami v období 1. 1. 2019 - 30. 9. 2019. Tento projekt byl podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR a je veden pod registračním číslem CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000877.

ESF – Rozvoj PR

Chceme se neustále zlepšovat. Chceme jít blíže k vám, být srozumitelnější, poskytovat vám co nejlepší informace v co nejlepší obrazové i textové kvalitě. Právě proto jsme podali žádost k Evropskému sociálnímu fondu o podporu profesionalizace public relations (vztahů s veřejností a propagace) naší organizace. S touto žádostí jsme uspěli a získali významnou podporu na realizaci mnohých viditelných změn.

Výsledkem projektu Profesionalizace public relations jsou například tyto webové stránky, nové logo a vizuální styl Pestré – psí asistence a další změny. Cílem projektu bylo získat kapacitu na profesionální prezentaci činnosti naší organizace před širokou i odbornou veřejností. S pomocí externích expertů jsme se věnovali nejen webovým stránkám, ale také kampaním, vzdělávání zaměstnanců či tvorbě strategického, fundraisingového a PR plánu. Tento projekt jsme realizovali od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018. Byl podpořen Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost pod názvem „Rozvoj PR v Pestré, o. p. s.“ a registračním číslem CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001907.

ESF