Foto:

Tělesné postižení

Asistenční pes pro lidi s tělesným postižením

  • Pes asistuje člověku na vozíku nebo člověku, který má různé tělesné postižení.
  • Každý asistenční pes má připravenou sadu speciálních cviků vycházejících z individuálních potřeb klienta. Podává, přináší a odnáší předměty, které se používají v běžném životě. Jedná se o pomůcky z různého materiálu. Pes podává do levé či pravé ruky nebo skáče na klín.
  • Asistenční pes otevírá a zavírá dveře, svléká rukavice, ponožky a další části oblečení. Dokáže rozsvítit a zhasnout světlo, pomáhá klientovi zvednout ruce, nohy či jiné, špatně pohyblivé části těla.
  • I asistenční pes pro dospělé klienty se učí canisterapeutické polohování a prohřívá svaly.