Foto:

Asistence

Asistenční canisterapeutický pes pro děti s tělesným a kombinovaným postižením

  • Pes asistuje dítěti i pečujícím osobám. Podává, přináší a odnáší předměty, které dítě i rodiče používají v běžném životě. Jedná se o pomůcky z různého materiálu. Otevírá a zavírá dveře, aby se dítě samostatně někam dostalo, nebo je otevírá rodičům, které nesou dítě v náručí. Pes svléká rukavice, ponožky a další části oblečení. Dokáže rozsvítit a zhasnout světlo, pomáhá dítěti zvednout ruce, nohy či jiné, špatně pohyblivé části těla. Každý pes pomáhá dle individuálních potřeb všech členů rodiny.
  • Pes provádí s dítětem pasivní polohování i aktivní canisterapii (viz canisterapie).
  • Pes slouží jako motivátor pro logopedii. Pro psa je spolupráce s dítětem, které špatně mluví nebo nemluví vůbec, náročná. Čím více pes dítěti rozumí, tím více si spolu mohou hrát. Dítě se učí vyslovovat správně parťákovo jméno a jednoduché povely. Tím postupně prohlubuje slovní zásobu a je motivované se v řeči celkově rozvíjet.
  • Dítě může pomocí psa rozvíjet hrubou i jemnou motoriku. Děti, které mají jakékoli tělesné postižení, potřebují procvičovat svaly. Psa každodenně hladí, češou, krmí nebo připínají na vodítko. Pohybují se se svým psem venku a nenásilně tak rozvíjejí svaly na celém těle.