Foto:

Ergoterapie

Nácviková ergoterapeutická místnost

Cílem našeho nového projektu je zvyšování soběstačnosti lidí se zdravotním postižením prostřednictvím efektivního využívání asistivních technologií.

V rámci služby sociální rehabilitace nabízíme komplexní ergoterapeutickou podporu při výběru a vyzkoušení kompenzačních pomůcek z ČR i zahraničí včetně možnosti krátkodobého zapůjčení.

Co všechno nabízíme?

  • Zmapování stávající situace – jaké kompenzační pomůcky využíváte, jak máte upravené domácí, popřípadě pracovní prostředí.
  • Představení vhodných kompenzačních pomůcek a stanovení reálných cílů, kterých chcete využitím nových pomůcek dosáhnout.
  • Nácviky s vybranými pomůckami vedoucí k co nejvyšší míře samostatnosti a soběstačnosti
  • Půjčovna kompenzačních pomůcek.
  • Konzultace s ergoterapeutkou a sociální pracovnicí např.v případě získávání kompenzačních pomůcek a jednání s pojišťovnou a úřady apod.

Ergoterapeutické služby poskytujeme v rámci sociální služby – sociální rehabilitace zcela zdarma.

Na prvním setkání s vámi naše pracovnice v sociálních službách – ergoterapeutka Anička projde Vaši stávající situaci a společně se domluvíte, jakou nejlepší podporu Vám můžeme nabídnout a jaké jsou pro Vás vhodné kompenzační pomůcky.
Ozvěte se jí na e-mail ergoterapie@pestra.cz nebo na telefon 603 838 607 a domluvte si osobní schůzku.

Provozní doba nácvikové místnosti je shodná s ambulantní sociální službou (https://www.pestra.cz/kontakt). Doporučujeme se předem e-mailem či telefonicky domluvit na konkrétní termín.

Půjčovna pomůcek: pondělí, úterý, středa 10:00–15:00 (vždy po domluvě s ergoterapeutkou)

Kompletní seznam pomůcek najdete zde.

Výpůjční řád najdete zde.


Projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci OP Praha - Pól růstu.