Foto:

Pestrý život lidí s postižením

Naší vizí je Pestrý život lidí s postižením. K 10. výročí jsme se rozhodli tuto vizi trochu zhmotnit a ukázat vám, co vlastně znamená. Kromě toho, že lidem s různými druhy postižení pomáháme prostřednictvím vycvičeného asistenčního psa a nabízíme pracovní místa, vysoké managerské pozice nevyjímaje, snažíme se také o osvětu a propagaci tohoto tématu.

V České republice žije kolem jednoho milionu zdravotně postižených lidí, tedy více než 10 % populace. Problematika života těchto lidí tedy není jen okrajovou záležitostí.

Lidé se zdravotním postižením a jejich rodiny představují skupinu občanů, která je ovlivněna existencí zdravotního postižení a jeho důsledky. U těžších forem zdravotního postižení pak dochází k výrazným změnám v možnostech plnohodnotné účasti na veřejném životě i v soukromých aktivitách.

Na základě životních příběhů lidí se zdravotním postižením tak chceme zvýšit informovanost veřejnosti o problematice lidí se zdravotním postižením a podporovat aktivity vedoucí k odstranění bariér a integraci lidí s postižením do společnosti.

Kromě intenzivní informační a osvětové kampaně na sociálních sítích budou pořádány akce zaměřené na široké spektrum veřejnosti ale i samotné lidi se zdravotním postižením - koncerty, besedy, zážitkové workshopy, ukázky výcviku asistenčních psů, prezentace na veletrzích, výstavy... a další.

Tvářemi kampaně se stanou zajímavé a úspěšné osobnosti, které mají život mnohem pestřejší, než by se mohlo na první pohled zdát.

Jako první vám představíme naši PR managerku Janu. Její medailonek najdete na našem Instagramu.