Foto:

Pestrý život lidí s postižením

Naší vizí je Pestrý život lidí s postižením. K 10. výročí jsme se rozhodli tuto vizi trochu zhmotnit a ukázat vám, co vlastně znamená. Kromě toho, že lidem s různými druhy postižení pomáháme prostřednictvím vycvičeného asistenčního psa a nabízíme pracovní místa, vysoké managerské pozice nevyjímaje, snažíme se také o osvětu a propagaci tohoto tématu.

V České republice žije kolem jednoho milionu zdravotně postižených lidí, tedy více než 10 % populace. Problematika života těchto lidí tedy není jen okrajovou záležitostí.

Lidé se zdravotním postižením a jejich rodiny představují skupinu občanů, která je ovlivněna existencí zdravotního postižení a jeho důsledky. U těžších forem zdravotního postižení pak dochází k výrazným změnám v možnostech plnohodnotné účasti na veřejném životě i v soukromých aktivitách.

Na základě životních příběhů lidí se zdravotním postižením tak chceme zvýšit informovanost veřejnosti o problematice lidí se zdravotním postižením a podporovat aktivity vedoucí k odstranění bariér a integraci lidí s postižením do společnosti.

Kromě intenzivní informační a osvětové kampaně na sociálních sítích budou pořádány akce zaměřené na široké spektrum veřejnosti ale i samotné lidi se zdravotním postižením - koncerty, besedy, zážitkové workshopy, ukázky výcviku asistenčních psů, prezentace na veletrzích, výstavy... a další.

Tvářemi kampaně se stanou zajímavé a úspěšné osobnosti, které mají život mnohem pestřejší, než by se mohlo na první pohled zdát.

Jako první jsme vám představili naši PR managerku Janu. Její medailonek najdete na našem Instagramu.

Druhou tváří kampaně se stala naše kolegyně Žaneta Schmuttermeierová, která v Pestré zastává funkci asistentka výcviku. Její příběh také najdete na našem Instagramu a Facebooku.

Třetí tváří se stal Václav Uher, který s Pestrou spolupracuje externě, například jako moderátor našich akcí. Jeho příběh opět najdete na Instagramu a Facebooku.

Čtvrtou tváří kampaně Pestrý život lidí s postižením není nikdo jiný než jeden ze zakladatelů Pestré, Michal Prager. Jeho příběh si můžete přečíst na našem Instagramu a Facebooku.

Pátou tváří kampaně Pestrý život lidí s postižením se stala naše klientka, Jitka Kodadová. Její příběh si můžete přečíst na našem Instagramu a Facebooku.

Šestou tváří kampaně Pestrý život lidí s postižením se stala naše klientská rodina, Brabcovi, milovníci výletů a hudby. Jejich příběh si můžete přečíst na našem Instagramu a Facebooku.

Sedmou tváří kampaně Pestrý život lidí s postižením se stala naše dlouholetá klientka Katka Orságová. Její příběh si můžete přečíst na našem Instagramu a Facebooku

Osmou tváří kampaně Pestrý život lidí s postižením se stala jedna z našich dětských klientek, sedmiletá holčička se zrakovým postižením Aida Jaroščuk. Její příběh si můžete přečíst na našem Instagramu a Facebooku. 

Již devátou tváří naší kampaně Pestrý život lidí s postižením je náš klient Petr Dobiáš, veterinář s neviditelným postižením, který se svým asistenčním psem Paxem brázdí celý svět. Jeho příběh si můžete přečíst na našem blogu, Instagramu a Facebooku.