Foto: Asistenční pes pomáhající při záchvatovém onemocnění

Záchvatová onemocnění

Asistenční signální pes pro lidi se záchvatovým onemocněním

  • Člověk s epilepsií a dalšími záchvatovými ataky dopředu neví, kdy ho záchvat zastihne a nemusí poznat žádné projevy. Veřejnost na první pohled nerozezná, že člověk má epileptický záchvat a často nedochází k včasnému zavolání odborné pomoci.
  • Pes v označující dečce upozorňuje na fakt, že doprovází člověka s možnými ataky, a při záchvatu je tak okamžitě poznat, jak přesně má okolí člověku se záchvatem pomoci.
  • Již samotná přítomnost signálního psa zmírňuje stres člověka se záchvaty, protože ví, že na náročnou situaci není sám. Může tak docházet k faktickému úbytku záchvatů nebo se jejich projevy a průběh zmírní.
  • Signální pes doma přináší léky, přivádí pomoc, přináší telefon, zahřívá člověka při záchvatu. Venku pes přivádí pomoc pouze tehdy, pokud není v okolí veliký ruch. V rušném prostředí je pes v bezprostřední blízkosti svého majitele, aby bylo jasné, že má okolí volat odbornou pomoc.
  • Pes může v případě přirozené empatie detekovat přicházející záchvat předem, nelze to ale psa dopředu naučit. Záleží na dobrém souznění psa a klienta se záchvaty. V podmínkách ČR nelze takovéto vlastnosti u psa předem vypozorovat. Po projevení této psí empatie se upravuje výcvik až po předání psa, a to výhradně v domácím prostředí.