Foto:

Zrakové postižení

Vodicí pes pro lidi se zrakovým postižením

  • Vodicí pes je kompenzační pomůcka, která je zařazena do seznamu zvláštních pomůcek pro lidi se zrakovým postižením.
  • Dovednosti vodicího psa jsou dány vyhláškou 388/2011, příloha č. 2. Jedná se o 34 cviků, které zahrnují poslušnost, ovladatelnost a chování, dovednosti vodění, vyhledávací dovednosti a dovednosti při cestování.
  • Vodicí pes udržuje směr, označuje chodník, pomáhá převést přes vozovku.
  • Vodicí pes se vyhýbá překážkám po levé a pravé straně včetně překážek vysokých. Zvládá terénní nerovnosti a vyhne se i pohyblivým překážkám.
  • Nalezne schody, eskalátor, dveře, zastávku MHD, chodník, přechod, výtah či bankomat.