Foto: Canisterapie

O canisterapii

Co říká odborná literatura o canisterapii? A jak to vidíme v Pestré z pohledu praxe?

Shrňme zde, co říká odborná literatura o canisterapii.

Je to terapeutická metoda, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Podle Světové zdravotnické organizace pes působí na stav psychické, fyzické a sociální pohody.

Přispívá k řešení problémů psychologických, citových a sociálně-integračních. Spočívá v motivaci k rehabilitaci a povzbuzení imunity prostřednictvím psychiky. (Galajdová, 1999)

Je to metoda, kdy pes působí na člověka a dochází k rozvoji neverbální komunikace, empatie, jemné a hrubé motoriky a k odbourávání stresu a agresivity. (Valenta, podle Müllera, 2014)

Canisterapie ovlivňuje:

  • oblast sociálně-emoční – kontakt se psem uspokojuje citové potřeby člověka, pomáhá rozvíjet sociální vztahy a adaptivní a sociální chování
  • oblast kognitivní (poznávací) – během aktivit se psem je ovlivněna oblast poznávací, která zpracovává informace přijímané smysly; prakticky jde o to, že děti se smyslovým postižením mohou poznávat např. části těla psa hmatem
  • oblast tělesnou – jde o rozvíjení jemné a hrubé motoriky prostřednictvím her se psem, kdy se nacvičuje např. úchop dítěte, když hází pejskovi míčky nebo vyčesává psovi srst; zlepšení hrubé motoriky probíhá tak, že pes představuje pro člověka motivaci k celkovému pohybu
  • oblast řečovou – ta je stimulována přirozeně tak, že se člověk snaží psa oslovovat jménem a povelovat

Metody canisterapie podle literatury:

Animal Assisted Activities = AAA – metoda zaměřená na zvýšení kvality života klienta, funguje motivačně, výchovně, odpočinkově nebo terapeuticky
Animal Assisted Therapy = AAT – řízený kontakt klienta se psem pod vedením odborného pracovníka
Animal Assisted Education = AAE – metoda vzdělávání za účasti zvířete, která vyžaduje spolupráci speciálního pedagoga a zooterapeuta 

Animal Assisted Crisis Response = AACR – metoda krizové intervence za pomoci zvířat, u které je hlavním cílem snížení stresu člověka v krizové situaci

 

V Pestré – psí asistenci považujeme toto rozdělení za poněkud nešikovné pro používání v běžné praxi a canisterapii rozdělujeme na aktivní a pasivní. Co to obnáší? Podívejte se do sekce Jak pomáhají / canisterapie.


Další články


Martinovo rozhodování

13. 11. 2017

Martinovo rozhodování pro asistenčního psa Rozloučit se s asistenčním psem, který odchází za duhový most, není vůbec lehké. Martinovi a všem ostatním členům jeho rodiny po dlouhá léta přinášel radost a pomoc jejich retrí

Pokračovat

Alza.cz podporuje

9. 11. 2017

Společnost Alza.cz je dlouhodobým partnerem Pestré psí asistence. Výcvik asistenčních psů podporuje hned několika různými způsoby. Již několikrát se trenérky a vychovatelé štěňat účastnili zaměstnanecké grilovačky a výtěže

Pokračovat

Chluptopad pro Jáchyma

31. 10. 2017

Desetiletý chlapec s autismem čeká na svého asistenčního psa.

Pokračovat

Nová Pestrá

26. 10. 2017

Logo, vizuální identita, maskot. Pestrá v novém kabátě. Jak se Vám líbí?

Pokračovat

Rekondice s klienty 2017

26. 9. 2017

Nezisková organizace Pestrá - psí asistence uspořádala pro své klienty a jejich asistenčními psy rekondiční pobyt v Líchovech.

Pokračovat

Pes ušetří milion

13. 9. 2017

„Člověk s postižením, jako já, je závislý na pomoci druhých lidí 24 hodin denně. Asistenční nebo vodicí pes nahradí svou pomocí člověka po dobu cca 4 hodin denně. Hodina osobní asistence stojí průměrně 130 Kč. Asistenční p

Pokračovat

Barney pro Jáchyma nastoupil do výcviku

12. 9. 2017

Na desetiletém chlapci Jáchymovi na první pohled nepoznáte, že dělá a vnímá věci jinak než ostatní. Rád plave, jezdí na kole a rád se prohání ve výškách po lanovém parku. Je mu deset a chodí do čtvrté třídy. Napoleons

Pokračovat

Ponožkou neurazíš

11. 9. 2017

Právě teď na začátku září startuje již čtvrtý ročník úspěšné a oblíbené kampaně Ponožkový pes. Posílali jste nám pejsky po celé léto a my nyní dojednáváme nové partnery pro jejich prodej. Těmi již tradičními jsou Alz

Pokračovat